Poradnik

Jeśli zgon nastąpił w domu

W przypadku śmierci w domu należy zawiadomić lekarza rodzinnego lub z Nocnej Opieki Lekarskiej. Lekarz powinien wystawić kartę zgonu. Z tym dokumentem rodzina może już wezwać zakład pogrzebowy. Jeśli chcą Państwo, aby to Zakład Pogrzebowy Tutak pomógł Państwu w tym trudnym momencie i przewiózł ciało Zmarłego do chłodni, to prosimy o kontakt pod całodobowym numerem 507 55 65 35.

Kolejnym etapem formalności pogrzebowych jest uzyskanie aktu zgonu w USC. Czynność tą może wykonać w imieniu Klienta pracownik  naszego zakładu pogrzebowego. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów można rozpocząć przygotowanie do ceremonii pogrzebowej.

pogrzebowy poradnik

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum lub domu opieki

W sytuacji, w której do śmierci doszło w placówce medycznej, kartę zgonu wystawia lekarz dyżurujący. Wtedy rodzina może wezwać zakład pogrzebowy, który przetransportuje ciało Zmarłego do chłodni. Następnie należy udać się do USC w celu wyrobienia aktu zgonu.

Jeśli zgon nastąpił z przyczyn tragicznych

Jeśli Zmarły zginął w wyniku samobójstwa, morderstwa lub innych przyczyn trudnych do wyjaśnienia, najpierw lekarz musi stwierdzić śmierć. Następnie ciało zostanie przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz i ustalenia przyczyny zgonu. Po wykonaniu sekcji rodzina wnioskuje o uzyskanie karty zgonu i dopiero wtedy ciało Zmarłego może być przewiezione przez wybrany zakład pogrzebowy do chłodni. Po uzyskaniu aktu zgonu w USC można rozpocząć przygotowania do pogrzebu.