Kontakt

Zakład usług pogrzebowych Tutak

ul. Bielska 6a,
43-200 Pszczyna

Filia Wola

ul. Kopalniana 3,
43-225 Wola

Filia Kobiór

ul. Rodzinna (zaplecze Kaplicy Cmentarnej)
43-210 Kobiór

Prowadzimy też biuro w Kętach przy ulicy Rynek 3 – więcej informacji na stronie internetowej www.pogrzeby-kety.pl